Alle prijzen op deze pagina zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen Bezoekers en / of gebruikers van deze website kunnen geen rechten ontlenen aan op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn exemplarisch; alle intellectuele eigendomsrechten en alle beschikbare informatie op de website zijn eigendom van 2bruder.com. Het is verboden informatie van de 2bruder.com website in welke vorm dan ook te kopiëren en / of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.Deze websites kunnen links bevatten naar andere websites die niet tot 2bruder.com behoren. 2 broers zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze website of voor de eventuele gevolgen van het bezoeken van een van deze websites Informatie die door 2 broers via e-mail wordt verzonden, is uitsluitend bestemd voor de aangewezen geadresseerde. Het gebruik van deze informatie door derden is niet toegestaan. 2 broers zijn niet verantwoordelijk voor de juiste en volledige verzending of tijdige ontvangst van e-mails. De verstrekte informatie is op geen enkele manier juridisch bindend.