Impressum

Identiteit van de ondernemer

B.V. De Twee Gebroeders van Venlo / 2 Brüder
(Navolgend “2 Brüder” genoemd)
Mgr. Nolensplein 5
5911 GD Venlo

Telefoon: 077-320 8811
Voor vragen kunt u tijdens werkdagen van 9.00 tot 17.00 gerust contact opnemen met de medewerkers met 2 Brüder B.V.

E-Mail: info@2bruder.com
BTW nr.: NL802910415B01
KVK-Nummer 120.32417

© Copyright 2 Brüder 2021. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (2bruder.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij 2 Brüder of zijn gelicenceerd aan 2 Brüder. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door 2 Brüder.
Deze website kan links bevatten naar niet 2bruder.com websites. 2 Brüder is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

2 Brüder voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.