Beleid verwerking persoonsgegevens

Dit is het beleid verwerking persoonsgegevens van De B.V. De Twee Gebroeders van Venlo (“2 Brüder”). Dit beleid verwerking persoonsgegevens verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en klanten van onze winkels, website, webwinkel en andere diensten.

Beleid verwerking persoonsgegevens opgesteld op 25 mei 2018.

Wanneer is dit beleid verwerking persoonsgegevens van toepassing?

Dit beleid verwerking persoonsgegevens is van toepassing op alle gegevens die 2 Brüder verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van de winkels, website, webwinkels en andere diensten. Op de websites en in nieuwsbrieven van 2 Brüder treft u mogelijk een aantal links aan naar websites van derden. Het staat u vrij die links al dan niet te gebruiken. Wij accepteren echter geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens door beheerders van deze websites. Dit beleid verwerking persoonsgegevens is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

De B.V. De Twee Gebroeders van Venlo, Mgr. Nolensplein 5, 5911 te Venlo is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid verwerking persoonsgegevens.

B.V. De Twee Gebroeders van Venlo
Mgr. Nolensplein 5
5911 GD Venlo
Nederland

KvK-nummer: 12032417
BTW: NL 802910415B01

Opbouw van dit document:
1      Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan? 

1.1       Als u jonger bent dan 16 jaar 

1.2       Winkelen bij Die 2 Brüder von Venlo

1.2.1     Een vraag stellen of een klacht indienen

1.2.2     Deelnemen aan een speciale actie

1.2.3     Camerabeveiliging

1.2.4     Terughaalacties

1.2.5     Terugkoppeling van de klant

1.2.6     Analyse en reclame

1.3       Website van 2 Brüder

1.4       Elektronische nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen

1.5       Klantprogramma 2 Brüder clubkaart

1.6       InVenlo webshop

1.7       2 Brüder via Social Media

2      Geautomatiseerde besluitvorming

3      Gebruik van Cookies

4      Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

5      Hoe beveiligen wij uw gegevens?

6      Vragen en verzoeken om inzage, kopie, correctie, aanvulling, beperking van de verwerking en verwijdering en overdracht

1       Welke gegevens verwerken wij en hoe komen wij eraan?

1.1       Als u jonger bent dan 16 jaar

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan 2 Brüder verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit beleid verwerking persoonsgegevens heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen. Sommige diensten (zoals online boodschappen bestellen of de 2 Brüder Clubkaart) zijn niet toegankelijk voor jongeren die jonger zijn dan 18 jaar. Wij informeren in dat geval per dienst over de toepasselijke leeftijdsgrens. In voorkomende gevallen kunnen we om uw identiteitsbewijs vragen zodat we kunnen controleren of u jonger bent dan 16 of 18 jaar.

1.2       Winkelen bij 2 Brüder

1.2.1       Een vraag stellen of een klacht indienen

Wanneer u bij de klantenservice van 2 Brüder een vraag stelt of een klacht indient of wanneer u telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met 2 Brüder, verwerken wij contactgegevens van u, voor zover dat noodzakelijk is voor het afhandelen van uw vraag of klacht en om u eventueel ook later te benaderen met aanvullende informatie betreffende uw vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en u persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen 2 Brüder die zich bezighouden met de afhandeling van uw vraag of klacht.

1.2.1.1      Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om u vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in ons registratiesysteem. Hierin nemen we dan tevens contactgegevens op zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en/of social media account. U kunt zelf bepalen welke contactgegevens u wel of niet met ons wilt delen voor de afhandeling  van uw vraag of klacht.

1.2.1.2      Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor dit doel?

Wij bewaren vragen, klachten en uw contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.

1.2.2       Deelnemen aan een speciale actie

2 Brüder biedt regelmatig speciale acties aan waar u aan deel kunt nemen, zoals prijsvragen of promotionele kansspelen. In sommige gevallen zullen wij u vragen een registratieformulier uit een folder, advertentie of website in te vullen om mee te kunnen doen.

1.2.2.1      Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer u deelneemt aan een dergelijke speciale actie dan verwerkt 2 Brüder de door u opgegeven contactgegevens zoals uw naam, leeftijd, adres, woonplaats en/of e-mailadres om uw deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of u voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan u toe te sturen. Afhankelijk van de speciale actie verwerken we ook informatie over uw deelname zoals uw scores, inzendingen of spaarsaldo.

1.2.2.2      Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor dit doel?

Wij bewaren inschrijvingen en informatie over uw deelname nog na afloop van de actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. De standaard bewaartermijn is maximaal 6 maanden. In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld door de aard van een speciale actie, kan een langere bewaartermijn nodig zijn voor een goede afwikkeling van een speciale actie. Wij communiceren dit voor deze gevallen per actie.

1.2.3       Camerabeveiliging

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze winkels met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.

1.2.3.1      Hoe lang bewaren wij videobeelden?

Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze beveiligingscamera’s niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna verwijderen wij deze beelden.

1.2.4       Terughaalacties

Wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat wij hebben verkocht en wij dit product willen terugroepen (terugroepactie), dan kunnen wij naast het plaatsen van persberichten op onze websites en in dagbladen, in het belang van uw welzijn, ook rechtstreeks contact met u opnemen, uiteraard indien wij over uw contactgegevens uit andere hoofde beschikken.

1.2.5       Terugkoppeling van de klant

2 Brüder wil haar diensten continu verbeteren, waarvoor we u om terugkoppeling kunnen vragen. Met die informatie kunnen we bijvoorbeeld onze winkels, websites en apps beter inrichten en eventuele aanpassingen of reparaties doorvoeren. Van tijd tot tijd kunnen we daarom vragen stellen naar uw ervaring bij het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld tijdens of na het doen van boodschappen of plaatsen van een bestelling. U beslist zelf of en welke informatie uw daarbij aan ons wenst te geven over uw ervaring, zodat ons belang om informatie te verzamelen om onze diensten te verbeteren niet zwaarder gaat wegen dan uw recht op privacy.

1.2.5.1      Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer wij een terugkoppeling van u verwerken kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over u ontvangen (zoals uw naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres of social media-account).

1.2.5.2      Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor dit doel?

Wij bewaren persoonsgegevens welke wij als onderdeel van een terugkoppeling hebben gekregen niet langer dan 2 jaar.

1.2.6       Analyse en reclame

Indien u bij het winkelen in een 2 Brüder winkel gebruik maakt van uw 2 Brüder Clubkaart, dan wordt de informatie over uw aankopen gekoppeld aan deze 2 Brüder Clubkaart. Als deze Clubkaart is geregistreerd en geactiveerd dan voegt 2 Brüder deze informatie toe aan de beschikbare informatie over uw aankopen en voorkeuren en gebruikt deze informatie voor analyses en segmentatie en zet de resultaten in voor het personaliseren van onze communicatie met u.

1.3       Website van 2 Brüder

Wanneer u de website van 2 Brüder bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens van u (zoals uw IP-adres en gebruik van de website) om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. Wij gebruiken een deel van de verzamelde gegevens ook om te analyseren en aan de hand hiervan onze website te verbeteren.

1.3.1.1      Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor gegevens zoals het IP-adres van uw computer, tablet, smartphone, smartwatch of tablet, de unieke identifiers van op deze apparaten geplaatste cookies, de bezochte web- of app-pagina’s, de internetbrowser waarmee u surft, de duur van een bezoek/sessie, vorige/volgende bezochte sites en uw gebruik van de web- of app-pagina’s.

Lees meer over hoe wij gebruik maken van cookies in het Cookiebeleid van 2 Brüder.

1.3.1.2      Hoe lang bewaren wij uw gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens voor dit doel maximaal 26 maanden.

1.4       Elektronische nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen

Op diverse plaatsen en wijzen kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van onze elektronische nieuwsbrief met onze aanbiedingen, algemene informatie, evenementen en/of productinformatie. U kunt u hier ook weer voor afmelden via de link in de e-mail.

1.4.1.1      Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer u zich aanmeldt voor onze elektronische nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen dan verwerkt 2 Brüder de door u opgegeven contactgegevens zoals uw naam en e-mail adres en het IP-adres van waar de aanmelding heeft plaatsgevonden.

1.4.1.2      Hoe lang bewaren wij uw gegevens hiervoor?

Wij bewaren uw inschrijving en contactgegevens niet langer dan 2 jaar nadat afmelding heeft plaatsgevonden.

1.5       Klantprogramma 2 Brüder clubkaart

Met een 2 Brüder Clubkaart (‘Clubkaart’) kunt u profiteren van extra aanbiedingen en spaart u voor korting. U kunt een Clubkaart verkrijgen aan de servicebalie van onze winkel. Wanneer u een Clubkaart ontvangt, kunt u deze direct gebruiken en ontvangt u direct de hiervoor geldende kortingen bij uw aankopen. Een Clubkaart die u direct in gebruik neemt, is niet herleidbaar tot u, tenzij u uw Clubkaart persoonlijk maakt door deze te registreren en activeren.

U kunt er ook voor kiezen om naast de Clubkaart aanbiedingen nóg meer voordeel te ontvangen. Dat doe u door de Clubkaart te “activeren”. Als u zich registreert en de Clubkaart activeert, neemt u deel aan ons spaarprogramma voor extra korting en ontvangt u persoonlijke aanbiedingen, bedankjes, acties en informatie die nog relevanter voor u zijn omdat ze beter aansluiten bij uw voorkeuren. Een voorbeeld van een persoonlijke aanbieding is extra voordeel op producten die u vaak koopt. Of op producten waarvan we denken dat ze u zullen aanspreken. Bijvoorbeeld omdat u in het verleden vergelijkbare producten hebt gekocht of omdat andere klanten vergelijkbare producten kochten. 

Wanneer u uw Clubkaart gebruikt, verzamelt en verwerkt 2 Brüder uw gegevens voor de volgende doeleinden:

1. Om u Clubkaart kortingen te kunnen verstrekken.
2. Voor het onderzoek doen naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten om ons winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af te stemmen.
3. Als u uw kaart registreert en activeert: om deel te nemen aan ons spaarprogramma voor extra korting.
4. Als u uw kaart registreert en activeert: voor het verstrekken van persoonlijke aanbiedingen, bedankjes, acties en informatie.

​Voor meer informatie over de Clubkaart verwijzen wij u naar het deelname reglement van onze 2 Brüder Clubkaart.

1.5.1.1      Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer u gebruik maakt van een geregistreerde en geactiveerde Clubkaart, dan verwerkt 2 Brüder de door u bij registratie opgegeven contactgegevens zoals uw naam, geboortedatum (of jaar), adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer en/of e-mailadres.

1.5.1.2      Hoe lang bewaren wij uw gegevens hiervoor?

Wij bewaren uw bij registratie opgegeven contactgegevens na beëindiging van deelname aan het klantprogramma niet langer dan 2 jaar.

Voor transactiegegevens zoals kassabonnen geldt een wettelijke fiscale bewaarplicht van de duur van 7 jaar.

1.6       InVenlo webshop

2 Brüder biedt een deel van haar assortiment ook aan via het online winkel platform InVenlo. Wanneer u op het InVenlo platform artikelen van 2 Brüder bestelt dan ontvangen wij van het InVenlo platform de inhoud van deze bestelling samen met de door u opgegeven contact gegevens. Wij gebruiken de ontvangen gegevens om uw bestelling af te handelen of rechtstreeks contact met u op te nemen indien wij vragen hebben over de door u geplaatste bestelling. Wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat wij hebben geleverd en wij dit product willen terugroepen (terugroepactie), in het belang van uw welzijn, kunnen wij ook rechtstreeks contact met u opnemen.

Op het gebruik van InVenlo online winkel platform zijn de voorwaarden (waaronder het beleid verwerking persoonsgegevens) van InVenlo van toepassing. We raden u aan om die gebruiksvoorwaar

den en andere verklaringen ook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het beleid verwerking persoonsgegevens van 2 Brüder. De algemene voorwaarden, Cookiebeleid en dit beleid verwerking persoonsgegevens van 2 Brüder zijn niet van toepassing op het gebruik van het InVenlo platform.

1.6.1.1      Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer u gebruik maakt van het InVenlo online winkel platform ontvangt 2 Brüder de door u bij bestelling aan InVenlo opgegeven contactgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer en/of e-mailadres.

1.6.1.2      Hoe lang bewaren wij uw gegevens hiervoor?

Wij bewaren uw bij bestellen opgegeven contactgegevens na het verwerken van uw bestelling niet langer dan 2 jaar.

Voor transactiegegevens zoals kassabonnen geld een wettelijke fiscale bewaarplicht van de duur van 7 jaar.

1.7       2 Brüder via Social Media

2 Brüder maar ook uzelf kan actief zijn op verschillende social media platforms, zoals Twitter, YouTube, Facebook en Instagram. Wanneer u met ons communiceert via social media (bijvoorbeeld wanneer u commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over u ontvangen (zoals uw (gebruikers)naam, uw profielfoto, uw woonplaats, uw e-mailadres en uw geslacht). In zo’n geval zullen wij alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het afhandelen van uw boodschap, vraag of klacht verwerken zoals beschreven in dit beleid verwerking persoonsgegevens.

Wij gebruiken de ontvangen gegevens om zo goed mogelijk op u te reageren en slaan daarvoor mogelijk de gegevens die wij ontvangen ook op al dan niet in combinatie met de andere gegevens die we reeds over u hebben. Hierdoor kunnen we u ook op een later moment persoonlijker te woord staan. Wij bewaren de ontvangen gegevens in overeenstemming met dit beleid verwerking persoonsgegevens.

Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het beleid verwerking persoonsgegevens) van de betreffende social media websites van toepassing. We raden u aan om die gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen ook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het beleid verwerking persoonsgegevens van 2 Brüder. De algemene voorwaarden, Cookiebeleid en dit beleid verwerking persoonsgegevens van 2 Brüder zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media platforms.

2        Geautomatiseerde besluitvorming

2 Brüder neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 2 Brüder) tussen zit.

3        Gebruik van Cookies

Lees meer over hoe wij gebruik maken van cookies in het Cookiebeleid van 2 Brüder.

4        Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

2 Brüder schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten externe verwerkers in. Voor zover deze verwerkers bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in opdracht van 2 Brüder en heeft 2 Brüder de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

2 Brüder schakelt ook derden zoals Google in voor het analyseren van de gegevens over uw websitegebruik voor verbeteren van onze website en communicatie.

Uitsluitend indien 2 Brüder hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Uw persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. 2 Brüder zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

5        Hoe beveiligen wij uw gegevens?

2 Brüder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@2bruder.com.

6        Vragen en verzoeken om inzage, kopie, correctie, aanvulling, beperking van de verwerking en verwijdering en overdracht

U kunt op elk moment aan ons vragen om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, de verwerking ervan te beperken of uw persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Die 2 Brüder von Venlo. Ook kunt u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u toe te sturen.

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens melden bij onze klantenservice in de winkel of per mail aan ons kenbaar maken via info@2bruder.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij u vragen zich te identificeren bij ons middels rijbewijs, identiteitskaart, of paspoort. Dit om zeker te weten dat de gegevens waarin inzage wordt gevraagd horen bij de aanvrager, alsmede ter voorkoming van een mogelijke inbreuk op uw persoonsgegevens. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u vragen of klachten hebt of indien u wilt reageren op dit beleid verwerking persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via ons contact formulier op onze website, een email te sturen aan info@2bruder.com of door tijdens winkelopeningstijden te bellen naar +31 77 3208800.