Algemene Voorwaarden voor deelname aan Facebook winacties van B.V. De Twee Gebroeders van Venlo (2 Brüder) – hierna te noemen “Organisator”.

1. Toepassingsgebied/vrijstelling van Facebook

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle winacties die wij organiseren via de Facebook pagina op www.facebook.com/2bruder. Daarbij wordt alleen de naam van het Facebook-profiel door de organisator geregistreerd. De winacties op onze Facebook pagina zijn niet verbonden met Facebook, Inc. of Facebook Ireland Ltd. De wedstrijden worden op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook en geven geen aanleiding tot juridische claims tegen Facebook. Alle informatie in het kader van de wedstrijden wordt uitsluitend door 2 Brüder als organisator verstrekt.

2. Deelname

Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de Facebook-gebruiker uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden voor deelname. De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar. Medewerkers van 2 Brüder en de aan haar gelieerde bedrijven of van partners in het kader van de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname. Hetzelfde geldt voor hun familieleden of levenspartners. Deelname is alleen mogelijk via de zeer persoonlijke Facebook-registratie (eigen Facebook-account). Indien de organisator kennis krijgt van technische manipulatie of enige andere inbreuk op deze actievoorwaarden, zal hij de deelnemer van de wedstrijd uitsluiten. Technische manipulatie omvat, maar is niet beperkt tot, meervoudige registratie van een persoon, deelname via een loterijdienst of soortgelijke geautomatiseerde collectieve deelname. In dergelijke gevallen kan de prijs ook later worden ingetrokken en een vervangende winnaar worden getrokken. De wedstrijd begint op het moment van publicatie op onze Facebook-pagina. Deelname is slechts mogelijk tot het aangegeven tijdstip van de loting. Raadpleeg de details van de wedstrijd op onze Facebook-pagina voor de relevante tijden.

3 Winst / prijsbepaling / aansprakelijkheid

De prijs wordt vermeld in de desbetreffende aankondiging van de wedstrijd. De gedetailleerde beschrijving van de prijsonderdelen kan gewoonlijk worden geraadpleegd op www.2 Brüder.com. Er worden alleen prijzen in natura uitgereikt. Betaling van de waarde van de prijs in contanten of omruiling van de prijs is uitgesloten. Het recht om te winnen is niet overdraagbaar.

4. Gegevensbescherming

In het kader van de wedstrijd worden persoonsgegevens verzameld van de winnaar en eventuele begeleiders. Wij hebben deze gegevens nodig voor de verwerking van het vergelijkend onderzoek. Daartoe worden met name naam en voornaam, postadres en e-mailadres van de betrokken personen verzameld, opgeslagen en gebruikt. Door deel te nemen aan onze Facebook-wedstrijden, gaat elke deelnemer ook akkoord met onze richtlijnen voor gegevensbescherming.

6. Voortijdige beëindiging van het vergelijkend onderzoek

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen als gevolg van onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de wedstrijdonderdelen, of om de wedstrijd te annuleren of te beëindigen. Dit laatste geldt met name indien software- en/of hardware fouten optreden en/of andere technische en/of juridische redenen een regelmatige en correcte uitvoering van het vergelijkend onderzoek beïnvloeden of onmogelijk maken.

7. Diversen

Op de wedstrijd is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Indien een of meer van de bovenstaande clausules geheel of gedeeltelijk nietig, onwerkzaam of onuitvoerbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen en voorwaarden van kracht. Zij worden vervangen door een overeenkomstige geldige clausule. Hetzelfde geldt in geval van een maas in de wet. Organisator van de loterij: B.V. De Twee Gebroeders van Venlo (2 Brüder) Am Mgr. Nolensplein 5, 5911 GD Venlo.